Priser

Alla värderingsintyg innehåller datum, beskrivning av föremål, värde, bilder samt signatur från ansvarig värderingsman och slutligen företagets reliefstämpel.

Intygen är giltiga i alla ärenden rörande försäkring, skifte, bouppteckning, gåva och försäljning.

  • Värderingsintyg innehållande ett föremål – 1.250/1.850 kr beroende på enskilt värde per objekt +- 100.000 kr.
  • Nästkommande föremål i intyget debiteras med – 300/600 kr beroende på enskilt värde per objekt +- 100.000 kr.
  • Muntlig värdering, startkostnad 950 kr samt 50 kr per objekt.
  • Vid hembesök etc debiteras timpris minimum 2 tim – 1.650 kr/tim
  • Onlinevärdering debiteras per föremål – 349 kr
  • Resa inom Stockholm debiteras med – 500 kr

Innehar F-skattsedel

Bankgiro: 5873-0805

För tidsbokning maila oss på info@westlingvardering.se

Priser

Klockor

Smycken &

ädelstenar

Konst


& antikt

Online-

värdering

©2022 Westling Värdering

Anlitas bland annat av