Företagsinventarier

Ert företags inventarier är värdefulla och kan användas som tillgångar och förbättra likviditeten i aktiebolaget. Inventarierna kan med fördel användas som aktiekapital när man startar aktiebolag. För att ni ska kunna nyttja värdet i bolagets tillgångar måste ni ha ett intyg som bevisar värdet på era inventarier eller ert lager. Detta intyg används i aktiebolagets bokföring exempelvis vid bolagsstarten och fungerar alltså som ersättning för kontanta medel, ni då kan kvittera ut.

Företagsinventarier och lager kan bestå av möbler, verktyg, datorer och andra värdefulla föremål som används i företagandet.

I det aktiebolag ni äger eller vill starta kan ni alltså använda ert lager och eller era företagsinventarier som aktiekapital och då behöver ni ett värderingsintyg som styrker värdet på bokfört lager och inventarier.

Inventarieförteckning som utgångspunkt

Värdering av företagsinventarier utförs enklast genom att ni i företaget utför en förteckning som kan användas som utgångspunkt för värderingsintyget. För att inventarieintyget skall fungera som tänkt är det viktigt att föremålen ni avser använda till detta tillskrivs och bokförs som ert företags egendom.

Värderingsintyg vid bokslut

Främst riktar sig denna tjänst till ägare av aktiebolag, ekonomer, revisorer, jurister och advokater då dessa parter kan ha direkt användning för eller vara behjälplig andra till denna tjänst. Enklast är att lägga till detta värderingsintyg kring årsskifte/bokslut men det kan även göras under verksamhetsårets gång.

Kontakta oss för tidsbokning

Vi hjälper er gärna med detta utlåtande och intyg. Skicka eller maila information om era föremål/inventarier till oss så återkommer vi till er med en offert och plan på utfärdandet av inventarieintyget.

Vid förfrågningar eller tidsbokning, maila till info@westlingvardering.se

Medlem i Sveriges Handelskamrar.

Klockor

& smycken

Utredningar &

Skadereglering

Konst


& antikt

Företags-

Inventarier

©2022 Westling Värdering

Anlitas bland annat av