Varför är konst värdefullt?

Varför är konst värdefullt?

Det finns såklart ett flertal ”värden” i alla föremål och särskilt olika är värdet av konst.

Vi på Westling Värdering har valt att kategorisera. Kanske låter lite hårt men konst är faktiskt möjligt att kategorisera, i alla fall vad gäller ekonomiska värden. Vi väljer att stipulera värde enligt vår modell och hur vi tolkar, i likhet med: Sveriges Handelskamrars riktlinjer för värderingsmän.

Ett konstverk är utfört av en professionell ”konstnär”, det bör anses vara dennes profession. Utbildning, kunskap inom teknikerna följt av väl utförda alster som utstrålar passion och tekniskt personligt uttryck.

En video om varför man ska värdera sina föremål ser du här under.

Kan konst vara ett konstverk?

Viktigt är att konstverket ges en känsloladdad utgångspunkt, skuggan av en chans att ges sin äkthet. Alltså i motsats; inte en avbild eller ett uttryck i en konstlad vilja att behaga. Dekor eller dekoration är oftast ett verk av producerad tro om bilder av längtan, att finna minnen eller nå regnbågens guld av framgång, ganska värdelöst alltså, kan man tycka.

 

Hur blir man konstnär, blir man rik?

Viljan att tjäna pengar står inte konstnären särskilt nära, inte heller fungerar girighet om stor produktion, följt av kamerablixtar, i prestigen av den röda mattan särskilt bra. Ting och status står oftast långt ifrån konstnärens balans och harmoni, om nu en konstnär någonsin befunnit sig i sådant ”State of mind”?

Viljan att inte kunna låta bli skapandet är större. Kallet för mästaren finns just i att inte förmå sig till vardagens kafferaster, då driften att måla, skapa, skriva, sjunga blir viktigast, för alla, tror konstnären.

 

It is what it is…

För trivselns skull, kontor och klienter, låter jag ”Jonny Westling” SR P4 sorla och helt oväntat hörde jag häromdagen; Duran Durans ”A view to a kill”. Trummor, attityd, distat, okammat med Le Bon’s längtande röst. Hämtat ur en friare epok, nog är det konst!

Frågor om vad som betyder något i skaparens luftsteg hisnade stora risker. I konsten är risken stor, privat, naken. För vad tror och litar vi oss själva till? Får vi svar av andra, svar av främlingar? Konstnären törs ställa frågan och ge sig självaste svaret, eftersom konst besvarar: ” Öga för Öga”.

 

Vad är kvaliteten i konst?

I ett konstverk är det enligt Westling Värdering viktigt att finna svar, små enkla, på till synes enorma frågor, i erfarenhet inhämtat av nit och tid. Teknik och känsla i samspråk ger resultat i vår bedömning av kvalitet, material, äkthet och till slut ett bedömt värde, där marknad och efterfrågan styr, som alltid.

Ingenting bildligt måste tvinga svar, heller inga personliga frågor måste besvaras, varken av betraktaren eller konstnären. Uttrycket räcker för var och en att tyda, enligt sin egen palett. Konst har en högst personlig nyans och ton.

 

Vad är konst?

Ingen konst är till för att lydas eller av annan tydas.

 

©2022 Westling Värdering

Anlitas bland annat av