Vackert kan vara fult

Elfenben har under det stora århundratet varit en eftertraktad handelsvara på bekostnad av ett fantastiskt djur, Elefanten.
Starka krafter jobbar mot den illegala handeln för att skydda de hotade arterna. Över 150 länder har skrivit under konventionen om handel med hotade  arter, CITES. Länderna har infört krav på tillstånd och intyg för handeln med och hanteringen av hotade djur och växter. Reglerna gäller såväl levande som döda djur och växter samt hela, delar eller preparat av dessa. Alla måste följa reglerna, såväl importörer som privatpersoner på turistresa. Låt bli att köpa den ”häftiga” souveniren av sköldpaddskal eller elfenben på utlandsresan!

Sedan 2011 utfärdar naturvårdsverket inga nya CITES intyg för elfenben och inga undantag görs heller, ett steg i rätt riktning tycker vi på Westling Värdering!IMG_4850

©2022 Westling Värdering

Anlitas bland annat av