Guldsnurran

1 G
100 G

14 Karat
24 Karat

Aktuellt

Nyvärde

Aktuellt

marknadsvärde

Om Guldsnurran

Guldsnurran är en tjänst där Westling Värdering AB svarar för att värderingen är aktuell, förutsatt att ni matat in rätt värden.

Värderingen baseras på internationellt dagspris på guld, aktuell karat samt vikten på guldet som skall värderas.

“Guldsnurran” är en varumärkesskyddad produkt framtagen av Westling Värdering AB.

Vid förfrågningar eller tidsbokning för fullt giltiga värderingsintyg efter besiktning. Ring eller maila: 08-559 26 216 / 0736-54 40 45 eller
info@westlingvardering.se

© 2014 Westling Värdering

Anlitas bland annat av