Guldsnurran

1 G
100 G

14 Karat
24 Karat

Aktuellt

Nyvärde

Aktuellt

marknadsvärde

Om Guldsnurran

Guldsnurran är en tjänst där Westling Värdering AB svarar för att värderingen är aktuell, förutsatt att ni matat in rätt värden.

Värderingen baseras på internationellt dagspris på guld, aktuell karat samt vikten på guldet som skall värderas.

“Guldsnurran” är en varumärkesskyddad produkt framtagen av Westling Värdering AB.

© 2014 Westling Värdering

Anlitas bland annat av