Westling Värdering

Fotografi av Nick Brandt

Nick lyckas alltid få fram personligheten och utstrålningen i de vilda djuren och har en säregen förmåga att få dem att se ut som de lyssnar till hans “pipa” inför fotoögonblicket. De nästan bruntonade originalen ger en känsla av kvalitet och förmedlar, djup, allvar och kärlek.

Westling Värdering

Afrika

©2022 Westling Värdering

Anlitas bland annat av