Finns det falskt guld?

Finns det falskt guld?

Nedan följer ett antal exempel på falskt guld, så Ja, det finns falskt guld. Det finns förfalskningar av varierande kvalitet, några beskrivs närmare nedan. De allra flesta smycken är stämplade 18K eller 750 vilket avser 75% guld eller 750 delar av 1000 men det finns vissa tillfällen men ska ta sig en närmare titt på föremålet. Vill du veta mer om vad Guld faktiskt är så kan du läsa om det här.

Nedan finner du en video om falskt guld.

Nedan ser du ett par förfalskade halskedjor.

 

Denna typ av förfalskning gäller främst kejsar- och ankarlänkar. Kärnan är vanligtvis silver/malm (blandade metaller) och lagret av guld är tillräckligt tjockt för att klara både strykprov och vissa förstörande test som exempelvis filning. Dock klarar smyckena inte av densitetsprov i alla fall som i allmänhet visar densitet endast 9-11 då 18K visar 15-15,5. Noterbart är att låsen är av enkelt slag av producerat 18K.

 

Nedan förfalskad armring; Volfram (tungsten) med tjockt lager av guld.

Denna förfalskning klarar även den både strykprov med syra mot probersten, håller ca 20K och filningsprov utan att den underliggande metallen, volfram, kommer fram. Förfalskningen klarar även densitetsprov om än med något hög avläsning. Ren volfram har densitet 19,25 medan 24 K guld har densitet 19,30. I de förfalskningar som har dykt upp har densiteten varit i allmänhet 15,5 -16,0 dvs i överkant för 18K men ändå nästan inom felmarginalen. Då volfram har tre gånger så hög hårdhetsgrad upplevs armringarna dock som betydligt hårdare än armringar av guld. De flesta armringar har varit tjocka men i några fall har tråden varit så tunn som ca 2mm.

Den högra bilden visar armringen i genomskärning. Armringen är ca 6mm i diameter.

 

Trots att volfram är synnerligen hårt med en smältpunkt på ca 3500 grader går det utmärkt att göra smycken av volfram. Sannolikt är själva huvudet ovan av guld medan resten av smycket är volfram med guldplåt i 18K.

 

Detta armband där tråden är så tunn som två mm består av en kärna av volfram. Notera att armbandet fått en knäck vilket gett guldet en spricka (överst i bilden)

Nedan; Kedja + lås i Volfram (tungsten) med tjockt lager av guld.

Även andra smycken än armringar kan vara volfram med tjockt lager av guld. Vi har bland annat funnit en kättingkedja och ett lås. Dessa smycken har ännu tjockare lager av guld än armringarna.

 

Tråden på kättingkedjan är ca fem mm. Öglan i låset är sannolikt helt i guld. Kedjan håller 16 i densitet medan låset håller 14,5.

 

 

Ovan; Ytterligare variant av kättingkedja.

 

Falska guldsmycken

Det finns numera alla typer av smycken i falskt guld; länkar, ringar, örhängen etc Alla med volframkärna. Även smycken med kattfot kan innehålla volfram då provningsanstalterna i allmänhet endast använder strykprov och densitetsprov. Redan nu kan volframsmycken med guldplättering köpas på nätet. Se exv http://www.tungsten-jewellery.com/Gold-Plated-Tungsten-Jewelry.html

 

 

Hur upptäcker man förfalskningarna?

I dessa fall och i nuläget är det förstörande tester som gäller.

Guld har bättre ledningsförmåga, lägre smältpunkt och lägre hårdhetsgrad än Volfram. Inga av dessa egenskaper gör det dock enkelt att skilja guld från volfram. Det som återstår är helt enkelt att borra eller såga i smycket för att med lupp kunna se om någon annan metall framträder.

Det finns maskiner som läser av metaller och kan bestämma dess sammansättning men dessa kan enbart läsa metallen på ytan ner till max 0,05mm. Guldlagret på förfalskningarna är betydligt tjockare.

Westling värdering har under samarbete med Ore Explore i Kista Science city varit med att försöka ta fram en röntgenutrustning för att i framtiden kunna upptäcka falska smycken.

 

©2022 Westling Värdering

Anlitas bland annat av